ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

Działka w Trzebieszowicach - staw o pow. 0,33 ha

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ OPERAT SZACUNKOWY

Opis nieruchomości

Działka nr 299 AM-3 o pow. 0,33 ha, przeznaczona jako tereny rolne.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Roman Kociołek
57-541 Trzebieszowice, Trzebieszowice 175

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2021 o godz. 11:30 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosława Barteckiego, 57-300 Kłodzko, ul. Boh. Getta 8/1 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
57-541 Trzebieszowice, Trzebieszowice 175,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1K/00040955/0 .

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Jarosław Bartecki

 

Działka w Trzebieszowicach - staw o pow. 0,33 ha
Działka w Trzebieszowicach - staw o pow. 0,33 ha
Działka w Trzebieszowicach - staw o pow. 0,33 ha
Działka w Trzebieszowicach - staw o pow. 0,33 ha
Działka w Trzebieszowicach - staw o pow. 0,33 ha
Działka w Trzebieszowicach - staw o pow. 0,33 ha