ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

Prawo
wyboru komornika

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego. W związku z powyższym w tutejszej kancelarii co do zasady przeprowadzane są egzekucję na obszarze województwa dolnośląskiego i opolskiego.