ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Jarosław Bartecki
ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

tel: 74 869 18 90
fax: 74 866 59 94
e-mail: bartecki@klodzko-komornik.pl

ePUAP: /KS_Bartecki_J/zbiegi lub /KS_Bartecki_J/ezbiegi

Kancelaria komornika czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Kontakt telefoniczny:
od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Komornik przyjmuje interesantów osobiście:
w piątki w godzinach 12:00-15:00

konto komornika:
BGŻ BNP Paribas S.A. 12 2030 0074 5080 0000 0252 5970
(przy wpłatach podawać należy imię i nazwisko bądź nazwę dłużnika oraz sygn. akt)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tut. kancelarii pełni p. Violetta Matusiak.

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.

Adres korespondencyjny:

Data Protection Advisory Group sp. z o. o.
ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej:
v.matusiak@dpag.pl

Lokalizacja