ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

Obwieszczenia o licytacjach ruchomości i nieruchomości zamieszczane w internecie publikowane są na niniejszej stronie internetowej
oraz na stronie www.licytacje.komornik.pl.