ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:

- dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego, 
- dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. 

Formularze do pobrania

 


WNIOSEK O DORĘCZENIE KORESPODNENCJI
 


WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ALIMENTÓW