ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

numer
data
zdjęcie
opis
miejsce licytacji
102
2018-12-21 09:00
Dom położony w Woliborzu Budynek Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 sala nr 129