ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

numer
data
zdjęcie
opis
miejsce licytacji
378
2021-05-21 10:00
Mieszkanie położone w Nowej Rudzie, ul. Stefana Żeromskiego 3/7 Budynek Sądu Rejonowego w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Bohaterów Getta 15 sala nr 128
167
2021-06-04 11:00
Budynek administracyjno-techniczny w Lutyni Budynek Sądu Rejonowego w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Bohaterów Getta 15 sala nr 128
208
2021-06-08 12:50
Działka nr 288, LsIII o pow. 0,8600 ha Budynek Sądu Rejonowego w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Bohaterów Getta 15 sala nr 126
235
2021-06-16 09:00
Mieszkanie położone w Szczytnej przy ul. Wolności 1/1 Budynek Sądu Rejonowego w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Bohaterów Getta 15 sala nr 318
320
2021-06-18 10:00
Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej Budynek Sądu Rejonowego w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Bohaterów Getta 15 sala nr 128
319
2021-06-18 10:00
Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej Budynek Sądu Rejonowego w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Bohaterów Getta 15 sala nr 128
379
2021-06-18 10:30
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2 Budynek Sądu Rejonowego w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Bohaterów Getta 15 sala nr 128
333
2021-06-18 11:00
Działki budowlane w Bystrzycy Kłodzkiej Budynek Sądu Rejonowego w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Bohaterów Getta 15 sala nr 128
377
2021-09-03 10:00
Hotel w Polanicy Zdroju Budynek Sądu Rejonowego w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Bohaterów Getta 15 sala nr 128